TJÄNSTER

Behöver Ditt företag hjälp med redovisning, personal- eller annan administration?

Vi hjälper Ditt företag att få kontroll på bokföring, redovisning, personaladministration och löner samt ser till att gällande lagar och rekommendationer följs.
Vi nöjer oss inte bara med att bokföra åt Er - vår målsättning är också att öka Er kunskap och förståelse inom området.

Varför ska Ni anlita oss?

 • Ni får en korrekt utförd bokföring
 • Redovisningen följer gällande lagar och rekommendationer
 • Personalen får rätt löner och gällande avtal följs
 • Moms och uppbördsdeklaration utförs i tid
 • Beslutsunderlag och rapporter lämnas löpande under året efter behov
 • Året avslutas med ett väl dokumenterat bokslut och årsredovisning

Vi kan erbjuda tjänster enligt enstaka konsultuppdrag eller som löpande uppdrag under en längre tid. Era behov och önskemål styr hur vi lägger upp arbetet.

Här är några exempel på våra tjänster:

 • Löpande bokföring
 • Redovisning
 • Kundfakturering och kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • In- och utbetalningar
 • Budget och prognoser
 • Kassaflödesanalyser
 • Utfalls- och avvikelserapportering
 • Bokslut, period- och årsbokslut
 • Uppbördsdeklaration
 • Inkomstdeklaration
 • Fastighetsdeklarationer
 • Kontrolluppgifter
 • Årsredovisningar
 • Administration, även branschspecifik t ex för bostadsrättsföreningar
 • Löneberäkningar enligt gällande avtal
 • Löneadministration t ex reseräkningar och körjournaler
 • Personaladministration
 • Personal- och ekonomihandböcker